Informations relatives au COVID-19 - année 2021

Réservez en toute tranquillité ! Les modalités de réservations sont assouplies en 2021. Des facilités de remboursement seront accordées en cas de nouveau confinement.

Les acomptes versés au titre des réservations 2021 seront intégralement remboursés au client dans les cas suivants :
- Si le report sur l’année en cours est impossible
- Re confinement généralisé ou localisé sur la période du séjour
- Fermeture imposée par décret des campings
- Interdiction ou limitation des déplacements
- Limitation des rassemblements et du nombre de personnes en groupe
- Client ou membre du séjour se déclarant porteur ou atteint du COVID-19 (certificat médical)
- Client ou membre du séjour se déclarant « cas contact » et soumis à l’isolement à J-7 du séjour (sur présentation de justificatifs des autorités sanitaires)
- Ou dans l’hypothèse d’une sortie de confinement ou d’interdiction à moins de 3 semaines de début de séjour.

À bientôt dans les campings municipaux de Doué-en-Anjou.

Site-editor : Doué-en-Anjou
Tel : +33 02 41 59 14 47   contact@camping-lesrivesdudouet.fr

Publicatiedirecteuren : Doué-en-Anjou

www.camping-lesrivesdudouet.fr wordt gehost door OVH.

De website www.camping-lesrivesdudouet.fr is gemaakt door Terre de Pixels : communicatiebureau

Elke reproductie is verboden zonder toestemming van de auteur

In overeenstemming met de bepalingen van de “Data Protection Act” van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft de gebruiker het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens over hem. De implementatie van deze rechten is mogelijk door een eenvoudige e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres. De gebruiker heeft ook het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens om legitieme redenen, evenals het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. De algemene structuur en architectuur van de site, evenals elk van zijn elementen, in het bijzonder software, teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, zijn auteursrechtelijk beschermd. Als zodanig is elk gebruik en in het bijzonder elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site of de elementen ervan, evenals elke overdracht van de elementen naar een andere site zonder de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de begunstigden verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is door Artikelen L. 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom. De merken (al dan niet semi-figuratief), evenals de logo’s die op de site verschijnen, zijn beschermd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo’s gemaakt van elementen van de site zonder toestemming van de begunstigden is daarom verboden. De gebruiker mag geen hyperlink naar de site plaatsen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.